Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 0698601
Đang trực tuyến: 0000007
Liên kết hợp tác
Công nghệ trang trí sản phẩm cao su

Chúng toi sở hữu công nghệ trang trí cho các sản phẩm cao su .Chúng tôi có thể sơn,in hình,chữ lên các sản phẩm cao su làm tăng vẻ mỹ quan của sản phẩm .
Chúng tôi muốn hợp tác với các nhà sản xuất theo các hình thức sau :
 1. Gia công :
 2. Chuyển giao công nghệ .
 3. Hướng dẫn kỹ thuật .
 4. Cung cấp nguyên liệu .