Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 0698558
Đang trực tuyến: 0000005
Tin tức
Xuất khẩu phụ tùng cao su cho xe tải,xe kéo đi Mỹ

 Sau nhiều năm nghiên cứu và thử  nghiệm, công ty đã sản xuất thành công các mặt hàng thuộc nhóm phụ tùng cao su cho xe tải, xe kéo cho thị trường Mỹ . Các mặt hàng này họ đang mua từ Trung Quốc với số lượng rất lớn . Chúng tôi đã đầu tư công nghệ và sản xuất được các mặt hàng này bằng các nguyên liệu tại Việt Nam . Đó là các mặt hàng : rubber wheel chocks, Mudflaps ,rubber trailer bumpers ,bungee craps . Hiện nay công ty đang sản xuất và xuất  2-3 containers vào thị trường Mỹ và Mexico .  

 

Các tin khác