Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 0698572
Đang trực tuyến: 0000017
Tin tức
lắp đặt cao su cho hầm xe toà nhàcao nhất Đà Nẵng

tháng 8 năm 2012 ,Công ty chúng tôi đã sản xuất cung cấp các sản phẩm cao su cho
hầm xe toà nhà cao nhất Đà Nẵng _ cao ốc Azuca do tập đoàn Vietcapitol đầu tư : bao gồm : gờ giảm tốc,  bảo vệ góc cột và cục chặn dửng xe

.

 

 


 

 

Các tin khác