Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 0698586
Đang trực tuyến: 0000031
Tin tức
Công ty rubtechco nhận danh hiệu

   ngày 20 tháng 12 năm 2013 tai hội trường thành uỷ TPHCM công ty RUBTECHCO cùng với gần 50  doanh nghiệp khác trên cả nước được nhận bằng và cúp "thương hiệu xuất sắc 2013 " do hội sở hữu trí tuệ TPHCM và tổ chức AQA international USA cấp .Cuộc bình chọn đượrc tổ chức dưới  sự bảo trợ của bộ khoa học công nghệ Việt Nam . 

Các tin khác