Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 0698569
Đang trực tuyến: 0000014
Sản phẩm cao su dân dụng

-    Thiết kế và sản xuất các chi tiết bằng cao su theo yêu cầu của khách hàng.
-    Cao su độ cứng  từ rất mềm ( 30-45 shore A), mềm (45-65 shore A) và cứng (65-85 shore A) và rất cứng (trên 85 shore A)
-    Cao su màu theo mẫu  Pantone ( catalog mẫu màu của Mỹ)
 

Sản phẩm tiêu biểu