Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 0698565
Đang trực tuyến: 0000011
Tư vấn kỹ thuật

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CAO SU .

              Công ty chúng tôi thực hiện các công việc tư vấn  sau :

       -  Tư vấn lập luận chứng kinh tế kỹ thuật nhà máy sản xuất sản phẩm cao su .

       -   Lập dự án sản xuất sản phẩm cao su bao gồm các nội dung : lựa chọn phương án công nghệ tối ưu, danh mục máy móc thiết bị, sơ đồ mặt bằng nhà xưởng, khái toán vốn đầu tư ,tính toán thời gian hoàn vốn

       -   Giải pháp công nghệ kỹ thuật hữu ích giúp khách hàng giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hoặc hoàn thiện chất lượng sản phẩm.

       -   Thiết kế công thức hỗn hợp cao su (keo) cho các sản phẩm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

       -   Chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm cao su.

Các dự án  đã thực hiện :

1.      Chuyển giao công nghệ sản xuất nút chai truyền dịch cho DNTN Lạc Việt (Bình Định)

2.      Chuyển giao công nghệ sản xuất dây thun khoanh cho Xí nghiệp liên doanh VISORUTEX (Bình Dương).

3.      Lập dự án xưởng sản xuất CMB cho Xí nghiệp liên doanh VISORUTEX(Bình Dương)

4.      Lập dự án nhà máy sản xuất mủ tờ xông khói RSS theo công nghệ dây chuyền liên tục  cho công ty  Russia-Africa Transport (Liên bang Nga) .

5.      Thiêt kế công thức và sản xuất keo mặt lốp cho lốp xe nông nghiệp cho công ty SXTM Nam Anh (Nam Định).

6.      Tham gia đánh giá kỹ thuật và nghiệm thu đề tài cấp nhà nước "hoàn thiện công nghệ sản xuất lốp xe tải bố toàn thép"của công ty công nghiệp cao su miền nam CASUMINA (t.p Hồ Chí Minh) do bộ khoa học - công nghệ chủ trì.